Upřesněný termínový kalendář aktivit mládeže

19.03.2023

Zveřejnili jsme aktualizovaný kalendář turnajů, soutěží, aj. aktivit vč. našich táborů - určených pro DĚTI a MLÁDEŽ - pro období březen - srpen 2023.

Pozn.: Aktivity psané zeleným písmem jsou vhodné pro účast našich svěřenců bez omezení, proto bychom doporučovali jejich hojnou účast (vždy v konkrétní pozvánce před akcí zdůrazníme náročnost a vhodnost akce/turnaje). Žlutě podbarvené názvy aktivit/turnajů jsou naše domácí akce, tedy ty, které pořádáme přímo v KRNOVĚ.