PRAKTICKÉ INFORMACE

Oddílové příspěvky: 600 Kč/rok - základní příspěvek pro všechny členy oddílu, kromě dvou výjimek:
  200 Kč/rok - snížený příspěvek pro žáky MŠ + žáky 1. tříd ZŠ
  2000 Kč/rok - týká se jen členů KTCM (reprezentanti a kadeti nominovaní trenérskou radou)
Datum platby: buď celá v září, nebo pololetně: ½ v září a ½ v lednu
Číslo účtu:   2149498002/5500
Variabilní symbol: Rodné číslo člena - důležité!!!!
Poznámka platby: jméno a příjmení člena + text: šachový příspěvek

KONTAKTUJTE NÁS


NAPIŠTE NÁM