KTCM TRÉNINK

Trenéři a garanti Krajského tréninkového centra mládeže - Krnov:
- REPREZENTANTI - trenér Ing. Karel Záleský - 2. tř.
- KADETI  - trenér Vítězslav Daříček - 2. tř


Plán práce KTCM pro rok 2020/2021:

 1. Ve spolupráci z KM MKŠS zajistit pořádání 3 krajských přeborů:
  - KP  školních družstev  1. - 5. ročník
  - KP  družstev starších žáků
  - KP  Grand Prix jednotlivců (zahajovací turnaj)
 2. Ve spolupráci z OŠS zajistit pořádání seriálu 5 Okresních velkých cen
 3. Zajistit pořádání tradičního turnaje rodinných dvojic
 4. Dokončit realizaci Projektu „Staň se šachovým mistrem“ spolu s Zarzewie Prudnik, vč.  dvou šachových soustředění v Pozkrywne - PL
 5. Prohloubit spolupráci s OŠS Jeseník - se všemi vzájemně nabízenými akcemi
 6. Vyslat do šachových táborů, které pořádají vyspělejší šachové oddíly, min. 25 našich hráčů
 7. Udržet úzkou spolupráci se špičkovými trenéry Ing. Karlem Záleským a GM Robertem Cvekem - vytvářet pro naše špičkové hráče podmínky k růstu
 8. V rámci KTCM metodicky řídit školní šachové kroužky v Mikroregionu Krnovsko
 9. Postupně vytvářet podmínky k vzniku trenérů 4. třídy z řad pedagogických pracovníků
 10. Zaměřovat se na získávání nominací na akce v rámci MČR
 11. Aktivně podporovat projekt Šachy do škol a zavádět šachy i do mateřských škol
 12. A hlavně propagovat šachy a jejich přínos mezi mládeží i veřejností

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

NAPIŠTE NÁM