Valná hromada Šachy Krnov, z.s.

20.11.2022

P O Z V Á N K A

 

Srdečně zveme na

Valnou hromadu Šachy Krnov z.s.,

která se uskuteční ve středu 14. prosince 2022

v 16,30 hod.

ve sborovně ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17

 

Program:

1. Zahájení

2. Volba volební komise

3. Zpráva o činnosti šachového oddílu za rok 2021

4. Volba nového výboru

5. Zpráva o hospodaření ŠO

6. Zpráva Kontrolní komise

7. Návrh na částečnou změnu Stanov

8. Diskuse

9. Závěrečné usnesení

 

Výbor Šachy Krnov z.s.