Krajské tréninkové centrum mládeže má adresu v Krnově!

19.01.2018

Dne 18. 1. 2018 pořádal náš Mládežnický šachový oddíl výroční schůzi výboru za účasti pozvaných čestných hostů. Mimo obvyklých základních bodů, jakými jsou zpráva o činnosti a hospodaření a také dovolba nových členů do výboru, jsme měli zařazeny ještě dva mimořádné body:

1. Z rukou předsedy Moravskoslezského krajského šachového svazu Jiřího Nováka jsme do Krnova převzali status "Krajského tréninkového centra mládeže". Tento status jsme jako hosté už dva roky využívali díky TJ Tatranu Město Albrechtice. Krnovský oddíl však během té doby značně vyrostl, je organizačně silný a navíc svou činností ovlivňuje šachové dění prakticky v celém Mikroregionu Krnovsko, a tak tento status převzal na svá bedra. Je to pro nás závazek držet vysokou laťku kvality poskytované šachové výchovy mládeže a rozšiřování podpory výkonnostního sportu i za hranicemi města Krnova. Prakticky bezprostředně po převzetí statusu byl vedoucím Krajského tréninkového centra mládeže (KTCM) zvolen Ing. Karel Handlíř st., který po celou dobu existence krnovský i albrechtický mládežnický šach spojuje a doteď vykonával funkci hlavního sekretáře KTCM.

2. A jako další velmi čestný bod programu byla zařazena oslava významného životního jubilea Karla Handlíře st. Karel se nejvýznamněji zasloužil o rozvoj mládežnického šachu v celém mikroregionu. Když dnes hrajeme okresní přebory, tak není výjimkou to, že se jich účastní i 100 dětí z mnoha obcí celého okresu. Karel se zasloužil o popularizaci šachů u nás a o věhlas našecho oddílu v rámci celé ČR. V rámci gratulací k jeho narozenínám mu mimo prezentů a kytek bylo předáno i několik čestných uznání.

Velmi si vážíme toho, že většina pozvaných čestných hostů u této slavnostní chvíle byla s námi. Na tomto místě se alespoň těm největším donátorům a podporovatelům sluší poděkovat. Děkujeme za účast i stálou podporu naší činnosti:
- Městu Krnov, zastoupenému Miroslavem Binarem (členem rady) a Pavlínou Říhovou (vedoucí Odboru školství, kultury a sportu)
- Mikroregionu Krnovsko, zastoupenému Luďkem Volkem (starostou Města Albrechtic)
- České unii sportu, zastoupené Janem Urbanem (manažerem RS ČUS)
- Moravskoslezskému krajskému šachovému svazu, zastoupenému Jiřím Novákem (předsedou MKŠS),
- Okresnímu šachovému svazu, zastoupenému Jiřím Hadámkem
- hlavnímu sponzorovi - firmě Taylor, zastoupené Jiřím Pokludou (majitelem Taylor)
- poskytovateli zázemí ZŠ Janáčkovo náměstí 17, Krnov, zastoupené Karlem Handlířem ml. (ředitelem ZŠJN Krnov)
- naší mateřské organizaci TJ Lokomotiva Krnov, z.s., zastoupené Petrem Opršalem (předsedou TJ Lokomotiva Krnov)
a dalším ...FOTOGALERIE