Tréninkové soustředění reprezentace Mládežnického šachového oddílu TJ Lokomotiva Krnov

12.09.2017

místo: Malá Morávka – Karlov

termín: 8.-10. 9. 2017

trenéři: GM Robert Cvek, Karel Záleský

účastníci: Vít Anděl, Daniel Bušos, Petr Čech, Jan Weczerek, Patrik Zámarský, Janis Raptis, Jiří Veselý, Pavel Kohut, Tomáš Grček

 

1. den

Tréninkové soustředění, naplánované na začátek šachové sezóny, jsme začali připravovat již v květnu během Ostravského koníka, kdy jsme si s Robertem sladili vhodný termín a na základě toho Karel Handlíř zajistil rezervaci ubytovacích kapacit v hotelích Kamzík a Moravice, kam jsme se v pátek 3 vozidly s pomocí pánů Veselého a Boráka vypravili. Po nezbytném setkání s trenéry, kde se probrala organizace a program soustředění, následovala úvodní hodinka, kde jsme probrali novinky a změny v pravidlech FIDE, které platí od 1. 7. 2017. Po vydatné večeři sehrál Robert simultánku na čas, kde měl 40 minut a kluci pak 20 minut na partii. To není lehký úkol ani pro jednu stranu a 3 nejmladším hráčům se nepodařilo s časem hospodařit dobře a své partie sehráli slabě a odevzdaně. Starší kluci však bojovali srdnatě a za svůj výkon a nasazení si vysloužili pochvalu i přes jednoznačný výsledek 9-0. Po simultánce jsme zahájili tématický turnaj úvodním výkladem ke zvolenému tématu, samostatnou analýzou dané pozice a následně prvními 2 koly turnaje, ze kterých vyšli bez ztráty jen Pavel Kohut a Petr Čech.

 

2. den

Sobotní dopoledne bylo vyplněno 1. pracovním blokem s tématem základy strategie. Nechyběly však ani úlohy z taktiky. Navštívit nás přijel předseda oddílu Pavel Čech, který s námi absolvoval část dopoledního programu a rovněž odpolední výšlap na Kopřivnou. Po nezbytné regeneraci následoval před večeří 2. pracovní blok a po večeři další 4 kola tématického turnaje. V turnaji potvrdil i v sobotu dobrý start Pavel Kohut, který jako jediný vyhrál všechny své partie a zaslouženě v turnaji zvítězil před Tomášem Grčkem 4,5 a Petrem Čechem 4.

 

3. den

Dopolední 3. pracovní blok jsme o půlhodinu posunuli kvůli nutnosti vyklizení pokojů. Chybějící půlhodinu jsme pak přesunuli za obědovou přestávku. Tréninkový program byl zakončen závěrečným zhodnocením, ve kterém jsme museli všechny účastníky soustředění pochválit za příkladnou pracovitost a nasazení během celého programu. V bodovací soutěži se na medailových pozicích umístili 1. Daniel Bušos 301, 2. Vít Anděl 236 a 3. Pavel Kohut 232. Soustředění splnilo beze zbytku účel, pro který bylo uspořádáno. Kluci i trenéři získali spoustu poznatků, které se budou v nastávající šachové sezóně hodit.

Karel ZáleskýFOTOGALERIE